Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự Kiện - Cảm Xúc Võ Lâm

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Vị Trí
NPC Tổng Quản Sự Kiện

Trung Tâm Tương Dương
(196/200)

Nguyên Liệu:

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi chú

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT

Túi Quà Cảm Xúc

Rớt ở các bản đồ bản đồ 90. 
Sử dụng nhận được 1 trong 3 loại Event: Cảm Xúc Vui Vẻ - Cảm Xúc Giận Dữ - Cảm Xúc Đáng Yêu. 
Tỉ lệ 20% không nhận được gì.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Vui Vẻ
VLTK - Công Thành Chiến

Khi sử dụng cần 10 vạn trong hành trang. 

Sử dụng nhận được các phần thưởng như phần dưới. 

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.
Giận Dữ
VLTK - Công Thành Chiến

Khi sử dụng cần 1000 điểm tích lũy Tống Kim. 

Sử dụgn nhận được các phần thưởng như phần dưới

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.
Đáng Yêu
VLTK - Công Thành Chiến

Khi sử dụng cần 10 Xu trong hành trang.

Sử dụng nhận được các phần thưởng như phần dưới.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

Thành Phẩm:

VUI VẺ VLTK - Công Thành Chiến :

Nội Dung

Chi Tiết

Vui VẻVLTK - Công Thành Chiến

 • Sử dụng tối đa 1000 Vui Vẻ.
 • Sử dụng nhận được 1.500.000 EXP / Vui Vẻ.

Công Thức

VLTK - Công Thành Chiến + 10 Vạn

Phần Thưởng Khi Sử Dụng

Phần Thưởng

Hình Ảnh

Ghi Chú

Tiên Thảo Lộ

Nội 1 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)

Phúc Duyên Tiểu

Dùng tăng điểm Phúc Duyên.

Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên.

Lệnh Bài

Nội trong 3 phút, đồng đội xung quanh tăng 30% di chuyển, xuất chiêu tăng 50%
Phong Vân Phi Tốc Nội trong 3 phút, đồng đội xung quanh tăng 30% Sinh Lực + Phòng Thủ
Chiến Cổ Nội trong 3 phút, đồng đội xung quanh tăng 30% Sinh Lực + Phòng Thủ
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tiểu) Mỗi nửa giây Sinh Lực - Nội Lực hồi phục 500 điểm
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Trung) Mỗi nửa giây Sinh Lực - Nội Lực hồi phục 1000 điểm
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại) Mỗi nửa giây Sinh Lực - Nội Lực hồi phục 2000

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng

Phần Thưởng

200 Cái 20.000.000 EXP
400 Cái 40.000.000 EXP
600 Cái

60.000.000 EXP

800 Cái

80.000.000 EXP

1000 cái

 • 200.000.000 EXP
 • 10 ~ 100 Ngọc Lục Bảo
 • 5 ~ 10 Túi Huyền Tinh Cao Cấp.

GIẬN DỮ VLTK - Công Thành Chiến :

Nội Dung

Chi Tiết

Giận DữVLTK - Công Thành Chiến

 • Sử dụng tối đa 1000 Giận Dữ.
 • Sử dụng nhận được 1.500.000 EXP / Giận Dữ.

Công Thức

VLTK - Công Thành Chiến + 1000 tích lũy Tống Kim.

Phần Thưởng Khi Sử Dụng

Phần Thưởng

Hình Ảnh

Ghi Chú

Tiên Thảo Lộ

Nội 1 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)

Phúc Duyên Tiểu

Dùng tăng điểm Phúc Duyên.

Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên.

Lệnh Bài

Nội trong 3 phút, đồng đội xung quanh tăng 30% di chuyển, xuất chiêu tăng 50%
Phong Vân Phi Tốc Nội trong 3 phút, đồng đội xung quanh tăng 30% Sinh Lực + Phòng Thủ
Chiến Cổ Nội trong 3 phút, đồng đội xung quanh tăng 30% Sinh Lực + Phòng Thủ
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tiểu) Mỗi nửa giây Sinh Lực - Nội Lực hồi phục 500 điểm
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Trung) Mỗi nửa giây Sinh Lực - Nội Lực hồi phục 1000 điểm
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại) Mỗi nửa giây Sinh Lực - Nội Lực hồi phục 2000

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng

Phần Thưởng

200 Cái 20.000.000 EXP
400 Cái 40.000.000 EXP
600 Cái

60.000.000 EXP

800 Cái

80.000.000 EXP

1000 cái

 • 200.000.000 EXP
 • 10 ~ 100 Ngọc Lục Bảo
 • 5 ~ 10 Túi Huyền Tinh Cao Cấp.

ĐÁNG YÊU VLTK - Công Thành Chiến :

Nội Dung

Chi Tiết

Đáng YêuVLTK - Công Thành Chiến

 • Sử dụng nhận 3.000.000 EXP / Cái
 • Sử dụng tối đa 1000 Cái.

Công Thức

VLTK - Công Thành Chiến +10 Xu https://i.imgur.com/uI1A5Qd.png

Phần Thưởng Khi Sử Dụng

Phần Thưởng

Hình Ảnh

Công Dụng

Hoán Binh Thạch

Đem đến Hoàng Kim Tôn Giả tại Tương Dương có thể hoán đổi vũ khí đang sử dụng thành vũ khí khác mà không làm thay đổi thuộc tính vũ khí

Túi Huyền Tinh Thường - Nhận ngẫu nhiên các loại Huyền Tinh.
Túi Huyền Tinh Cao Cấp - Nhận ngẫu nhiên các loại Huyền Tinh.
Rương Đồ Phổ HKMP Nhận ngẫu nhiên các loại Đồ Phổ HKMP
Rương Mảnh HKMP Nhận ngẫu nhiên các loại mảnh HKMP
Rương Mảnh Trang Bị An Bang - Định Quốc Nhận ngẫu nhiên các loại trang bị An Bang - Định Quốc
Đại Thành Bí Kíp 90  
Phi Vân Hồn - Công dụng để ép Bôn Tiêu.

Nam Cung Chi Tinh

Những mảnh thủy tinh cực hiếm. Có thể làm giảm đẳng cấp y phục, khôi mão. 

Băng Tằm Vô Cực Tơ

Thiên Sơn Băng Tàm Tơ, sản phẩm cực hiếm. Có thể dùng để tăng đẳng cấp các loại y phục, áo mũ.

Mặt Nạ

-

Dùng để làm đẹp nhân vật

Nến Bát Trấn Phúc Nguyệt - Nhân đôi kinh nghiệm tổ đội trong 30 phút. 
(Cộng dồn với Tiên Thảo Lộ)
Nến Vui Vẻ Sử dụng nhận x2 EXP trong 5 phút.
 
(Không cộng dồn với Tiên Thảo Lộ)
Nến Bình An Sử dụng nhận x2 EXP trong 15 phút.
 
(Không cộng dồn với Tiên Thảo Lộ)
Nến Hạnh Phúc Sử dụng nhận x2 EXP trong 30 phút.
 
(Không cộng dồn với Tiên Thảo Lộ)
Nến May Mắn Sử dụng nhận x2 EXP trong 30 phút.
 
(Không cộng dồn với Tiên Thảo Lộ)
Tác dụng cho toàn bộ nhóm.

Tín Vật Môn Phái

Vật phẩm cần thiết để chuyển môn phái 

Ác Nhân Lệnh

Dùng để gọi ra 1 Đại Ác Nhân chứa nhiều đồ xanh giá trị. 

Mạn Bắc Truyền Tống Lệnh

Sử dụng sẽ trực tiếp đưa đến Mạn Bắc Thảo Nguyên 

Bí Kíp 90

Nhận được 1 trong các loại bí kíp môn phái.

Đồ Phổ Nâng Cấp Vũ Khí Các Loại

Sử dụng theo đúng món Vũ Khí để tăng cấp ở Thợ Rèn Thành Thị

Thủy Tinh

Rất nhiều công dụng.

Tinh Hồng Bảo Thạch

Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch.

Phúc Duyên Lộ

Dùng tăng điểm Phúc Duyên.

Thiết La Hán

Dưới 150 mới có thể sử dụng. 
Mỗi nhân vật sử dụng tối đa nhận được 3 Tỷ EXP.

Bàn Nhược Tâm Kinh

Phật gia Bảo điển, thường xuyên tụng niệm sẽ trừ được các điểm âm kinh nghiệm.

Võ Lâm Mật Tịch

Dùng nhận được 1 điểm Kỹ Năng.

Tẩy Tủy Kinh

Dùng nhận được 5 điểm Tiềm Năng.

Sơ Đề Giang Hồ

Dùng hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu.

Tiên Thảo Lộ

Nội 1 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Tiên Thảo Lộ có hiệu quả đặc biệt, có tác dụng nhân đôi kinh nghiệm trong 8 giờ (Sử dụng nhiều cái một lần sẽ không có tác dụng)

Vạn Niên Trân Lộ

Sau khi sử dụng đi nhặt quả sẽ có cơ duyên nhặt được "Vạn niên huy hoàng quả"

Huyền Thiên Chùy

Dùng mở Bảo rương thần bí Dã Tẩu

Quế Hoa Tửu

Nội 30 phút, mình cùng đồng đội tăng 20 điểm may mắn

Thiên Sơn Bảo Lộ

Nội 1 giờ, may mắn tăng 10 điểm.

Phần Thưởng Khi Đạt Số Lượng

Số Lượng

Phần Thưởng

200 Cái

 • 100.000.000 EXP
 • 10 ~ 20 Ngọc Lục Bảo
400 Cái
 • 150.000.000 EXP
 • 10 ~ 20 Ngọc Lục Bảo

600 Cái

 • 200.000.000 EXP
 • 10 ~ 20 Ngọc Lục Bảo

800 cái

 • 250.000.000 EXP
 • 10 ~ 20 Ngọc Lục Bảo

1000 Cái

Phần Thưởng

Ghi chú

500.000.000 EXP

Cộng dồn

Vòng sáng siêu đẹp + 200 SL


HSD 20 Ngày

1 ~ 2 Bánh Chưng Hoàng Kim Mỗi nhân vật được sử dụng 15 cái.
Sử dụng nhận được random 3 điểm tiềm năng hoặc 1 điểm kỹ năng.
100 ~ 200 Ngọc Lục Bảo Dùng để sử dụng trong Shop Ngọc Lục Bảo.
1 Phi Vân Hồn Dùng để ép Bôn Tiêu
10 Rương Mảnh Trang Bị HKMP Nhận ngẫu nhiên các loại mảnh HKMP
10 Viên Huyền Tinh 7 Dùng để ép trang bị huyền tinh - HKMP
1 Rương Trang Bị An Bang Nhận ngẫu nhiên trang bị An Bang

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Lưu ý: Võ Lâm Truyền Kỳ - Sơn Hà Xã Tắc - Phiên Bản Tuyệt Vời Nhất Hiện Nay - volam1 không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster