Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tống Kim Kinh Nghiệm Đan Cao Cấp

  • Trang chủ
  • > Tống Kim Kinh Nghiệm Đan Cao Cấp

Tống Kim Kinh Nghiệm Đan Cao Cấp: 

Để đổi Tống Kim Kinh Nghiệm Đan Cao Cấp như sau:

 NPC Liên Quan Công Thức  

Quản Lý Bí Bảo
(192/203 Tương Dương)
5 Tống Kim Kinh Nghiệm Đan Thường + 30 Vạn Lượng + 10 Tiền Đồng

Có tỉ lệ thất bại (thấp)
 

 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Tống Kim Kinh Nghiệm Đan Cao Cấp
50.000.000 EXP

 

Lưu Ý: Tối đa 1 ngày sử dụng được 3 viên Tống Kim Kinh Nghiệm Đan Thường và 1 Tống Kim Kinh Nghiệm Đan Cao Cấp.

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Lưu ý: Võ Lâm Truyền Kỳ - Sơn Hà Xã Tắc - Phiên Bản Tuyệt Vời Nhất Hiện Nay - volam1 không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster