Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ:

Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên

Thời gian các chuyến PLD thường: 0h00 - 10h00 - 15h00 - 18h00 - 22h00

Thời gian chuyến PLD Đặc Biệt: 

Thời gian các chuyến đặc biệt: 22h00 - 0h00

NPC Liên Quan: 

NPC Liên Quan Vị Trí
Phong Lăng Độ 
Bến 1
(144/189)

Cách thức tham gia:

 

Phần Thưởng:

Phần Thưởng Giao Nộp Truy Công Lệnh Ghi Chú
50.000.000 EXP (Cộng dồn) Mặc Định
Vật phẩm đua top bang hội Mặc Định
Vật phẩm đua top cá nhân Mặc Định
Tiên Thảo Lộ Xác xuất
Thủy Tinh Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Xác xuất

 

Phần Thưởng Tiêu Diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh (Chuyến Thường) Ghi Chú
Lễ Hộp Phong Lăng Độ Mặc Định
2 Lệnh Bài Ác Nhân Lệnh 
(Xem tính năng Ác Nhân Lệnh tại đây: https://sonhaxatac.com/ac-nhan-lenh.html)
Mặc Định
Vật phẩm đua top bang hội Mặc Định
Vật phẩm đua top cá nhân Mặc Định
Nến Bát trân phúc nguyệt  Xác xuất
Thủy Tinh  Xác xuất
Phúc Duyên  Xác xuất

 

Phần Thưởng Tiêu Diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (Chuyến Đặc Biệt) Ghi Chú
Lễ Hộp Phong Lăng Độ Mặc Định
4 Lệnh Bài Ác Nhân Lệnh 
(Xem tính năng Ác Nhân Lệnh tại đây: https://sonhaxatac.com/ac-nhan-lenh.html)
Mặc định
Vật phẩm đua top bang hội Mặc định
Vật phẩm đua top cá nhân Mặc định
Ngựa 80  Xác xuất
Tiên Thảo Lộ Thường  Xác xuất
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt  Xác xuất
Nến Bát trân phúc nguyệt  Xác xuất
Thủy Tinh  Xác xuất
Phúc Duyên  Xác xuất
Tinh Hồng Bảo Thạch  Xác xuất
Võ Lâm Mật Tịch  Xác xuất
Tẩy Tủy Kinh  Xác xuất
Đại Lực Hoàn  Xác xuất
Phi Tốc Hoàn  Xác xuất
Phần Thưởng Lễ Hộp Phong Lăng Độ
Tiền Vạn
Quế Hoa Tửu
Chìa Khóa Như Ý
Các Loại Bảo Rương

Lưu ý:

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Lưu ý: Võ Lâm Truyền Kỳ - Sơn Hà Xã Tắc - Phiên Bản Tuyệt Vời Nhất Hiện Nay - volam1 không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster