Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tổng Hợp Hoạt Động Máy Chủ Biện Kinh

 • Trang chủ
 • > Tổng Hợp Hoạt Động Máy Chủ Biện Kinh

Tổng hợp hoạt động trong game. Được cập nhật liên tục.

Thời Gian Các Hoạt Động:

Thời Gian Hoạt Động
10h00 Phong Lăng Độ Đặc Biệt
11h00 Liên Đấu
12h00 Quả Huy Hoàng
12h30

Siêu Boss - Lâm Bé Bỏng

Quả Hoàng Kim

Boss Tiểu Hoàng Kim

13h00 Tống Kim
14h00

Phong Lăng Độ Đặc Biệt

16h00 Phong Lăng Độ Đặc Biệt
18h00

Liên Đấu

Phong Lăng Độ Đặc Biệt

19h30

Quả Huy Hoàng

Quả Hoàng Kim

Trống Bang Hội

20h00

Siêu Boss - Lâm Bé Bỏng

Phong Lăng Độ Đặc Biệt

20h30 Boss Đại Hoàng Kim
21h00 Tống Kim (X4)
22h00

Phong Lăng Độ Đặc Biệt

22h05 Boss Đại Hoàng Kim
22h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
23h00 Tống Kim

Các Hoạt Động Không Giới Hạn Thời Gian Tham Gia: 

Hoạt Động
Dã Tẩu
Boss Sát Thủ
Phú Quý Cẩm Hạp (21h10 xổ)
Phong Lăng Độ Thường
Vượt Ải
Thần Tài May Mắn

Thông Tin Các Hoạt Động:

Quả Hoàng Kim: https://sonhaxatac.com/qua-hoang-kim.html

Thần Tài May Mắn: https://sonhaxatac.com/than-tai-may-man.html

Vượt Ải: https://sonhaxatac.com/vuot-ai.html

Siêu Boss - Lâm Không Ngỗng: https://sonhaxatac.com/sieu-boss.html

Boss Tiểu Hoàng Kim: https://sonhaxatac.com/boss-tieu-hoang-kim.html

Quả Huy Hoàng: https://sonhaxatac.com/qua-huy-hoang.html

Boss Đại Hoàng Kim: https://sonhaxatac.com/boss-dai-hoang-kim.html

Tống Kim: https://sonhaxatac.com/tong-kim.html thưởng xu vào 21h khi đạt tích lũy 6000 điểm. 

Boss Sát Thủ: https://sonhaxatac.com/boss-sat-thu.html

Dã Tẩu: https://sonhaxatac.com/moc-da-tau.html

Hoán Binh Khí: http://sonhaxatac.com/hoan-doi-binh-khi.html

Thay Đổi Ngoại Trang: http://sonhaxatac.com/thay-doi-ngoai-trang.html

Phú Quý Cẩm Hạp: https://sonhaxatac.com/phu-quy-cam-hap.html

Phong Lăng Độ Thường - Đặc Biệt: https://sonhaxatac.com/phong-lang-do.html

Ác Nhân Lệnh: https://sonhaxatac.com/ac-nhan-lenh.html

Event 01/06: https://sonhaxatac.com/quoc-te-thieu-nhi.html

Bảo Rương Hoàng Kim: https://sonhaxatac.com/bao-ruong-hoang-kim.html

Ngọc Lục Bảo: http://sonhaxatac.com/ngoc-luc-bao.html

Võ Lâm Tương Phùng Lệnh: http://sonhaxatac.com/tuong-phung-lenh.html

Tăng Kinh Nghiệm Nhân Vật:

Vật Phẩm / Hoạt Động Điểm Kinh Nghiệm Ghi Chú
Quả Hoàng Kim
hathuyhoang
100.000.000 EXP Mỗi ngày chỉ sử dụng được 1 Quả.
Thần Tài May Mắn Ngẫu nhiên từ 10.000.000 ~ 40.000.000 EXP Mỗi ngày có 2 lần viếng bái thần tài.
Vượt Ải 60.000.000 EXP Hoàn thành Vượt Ải. Tối đa ngày 2 lần.
Phong Lăng Độ Nộp Truy Công Lệnh: 20.000.000 EXP Một ngày chỉ nộp được Truy Công Lệnh 1 lần. 
Tống Kim 13h - 23h
 • Đạt 10.000 tích lũy: 
  50.000.000 EXP
Đạt đủ điểm tích lũy khi kết thúc trận nhận phần thưởng EXP tương ứng
Tống Kim 21h00
 • X4 Tích Lũy
 • Đạt tích lũy 10.000: 50.000.000 EXP
 • Đạt tích lũy 20.000: 100.000.000 EXP
Đạt đủ điểm tích lũy khi kết thúc trận nhận phần thưởng EXP tương ứng
Phú Quý Cẩm Hạp
 • Khi sử dụng: 3.000.000 EXP
 • Đạt giải may mắn: 10.000.000 EXP
 • Đạt giải đặc biệt: 20.000.000 EXP
Mỗi nhân vật được sử dụng 10 hộp / ngày.
Cẩm Nang Hoàng Kim
 • Miễn Phí: 50.000 ~ 80.000 EXP / cái
 • 1000 Lượng: 100.000 EXP / cái
  (Ngẫu nhiên nhận được trang bị Kim Phong)
Mỗi nhân vật sử dụng
50 cái / ngày.
Tống Kim Kinh Nghiệm Đan
5.000.000 EXP / Cái Sử dụng 5000 điểm tích lũy đổi tại Shop Quân Nhu Quan Tống Kim.
Mỗi nhân vật sử dụng
3 / cái / ngày
Tống Kim Kinh Nghiệm Đan Cao Cấp 50.000.000 EXP / Cái Xem chi tiết tại đây: http://sonhaxatac.com/kinh-nghiem-dan-cao-cap.html
Quả Huy Hoàng
 • Sơ: 3.000.000 EXP
 • Trung: 6.000.000 EXP
 • Vạn niên: 10.000.000 EXP
 • Sơ: 5 quả / ngày / nhân vật
 • Trung: 5 quả / ngày / nhân vật
 • Vạn niên: 3 quả / ngày / nhân vật
Sơ Đề Giang Hồ
5.000.000 EXP Dùng hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu.
Đạt 20 NV liên tiếp, không hủy, bỏ qua và trong ngày. 
Boss Đại Hoàng Kim
 • Người tiêu diệt Boss: 10.000.000 EXP / con
 • Người đứng gần Boss: 5.000.000 EXP / con
Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim.

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Lưu ý: Võ Lâm Truyền Kỳ - Sơn Hà Xã Tắc - Phiên Bản Tuyệt Vời Nhất Hiện Nay - volam1 không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster