Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Võ Lâm Tương Phùng Lệnh - Hiệu Triệu Thiên Hạ

 • Trang chủ
 • > Võ Lâm Tương Phùng Lệnh - Hiệu Triệu Thiên Hạ

 

Với mong muốn cho các anh hùng hào kiệt có thể dễ dàng bắt kịp với nhịp độ sever Biện Kinh, BQT Sơn Hà Xã Tắc ra mắt tính năng nhiệm vụ Lệnh Bài Tương Phùng. 
Khi kích hoạt gói đầu tư ở Tương Phùng Lệnh, quý nhân sĩ nhận được phúc lợi 80% giá trị kích hoạt ban đầu. 

Tương Phùng Lệnh:

Tức là: Khi quý nhân sĩ dùng 2000 Xu để kích hoạt gói nhiệm vụ tân thủ ở Tương Phùng Lệnh, hoàn thành hết các nhiệm vụ yêu cầu. Nhận lại tổng 1500Xu cùng vô số phần thưởng trị giá. 

Tỉ giá nạp xu: 100.000 VNĐ = 2000 Xu

Đặc Quyền Và Nhiệm Vụ Từ Tương Phùng Lệnh:

Tương Phùng Lệnh Nhiệm Vụ Nội Dung  Đặc Quyền Ghi Chú
Kích hoạt 2000 Xu - Nhận Ngay Sau Khi Kích Hoạt Gói Đầu Tư
 • Danh hiệu Huynh Đệ Tương Phùng
 • Hiệu ứng X10 EXP đánh quái
 • Yêu Cầu: Dưới cấp 90
 • Hiệu ứng có thể cộng dồn với Tiên Thảo Lộ.
 • Khi chết không mất. 
Nhiệm vụ 1 Có số nhiệm vụ Dã Tẩu hoàn thành từ 5 trở lên
 • Nhận 10 Vạn
 • 5.000.000 EXP (Cộng dồn)
 • 50 Cẩm Nang Hoàng Kim
 • 3 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
 • 100 Tiền Đồng
 • Yêu Cầu: Trên cấp 10
Nhiệm Vụ 2 Có số nhiệm vụ Dã Tẩu hoàn thành từ 15 trở lên
 • 10.000.000 EXP (Cộng dồn)
 • 3 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
 • 3 Quả Huy Hoàng
 • 100 Tiền Đồng
 • Yêu Cầu: Trên cấp 65
Nhiệm Vụ 3 Có số nhiệm vụ Dã Tẩu hoàn thành từ 20 trở lên
 • 30.000.000 EXP (Cộng dồn)
 • 5 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
 • 5 Mật Thư Dã Tẩu
 • 100 Tiền Đồng
 • Yêu Cầu: Trên cấp 75
 • Mật Thư Dã Tẩu: Sử dụng nhận được thêm một lần tiếp nhận nhiệm vụ Dã Tẩu
Nhiệm Vụ 4 Có số nhiệm vụ Dã Tẩu hoàn thành từ 25 trở lên
 • 40.000.000 EXP (Cộng dồn)
 • 5 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
 • 5 Mật Thư Dã Tẩu
 • 3 Vạn Niên Huy Hoàng
 • 20 Chiến cổ - 20 Phi Tốc - 20 Lệnh Bài
 • 100 Tiền Đồng
 • Yêu Cầu: Trên cấp 80
 • Mật Thư Dã Tẩu: Sử dụng nhận được thêm một lần tiếp nhận nhiệm vụ Dã Tẩu
Nhiệm Vụ 5 Có số nhiệm vụ Dã Tẩu hoàn thành từ 30 trở lên
 • 50.000.000 EXP (Cộng dồn)
 • 1 Đại Thành Bí Kiếp 90
 • 5 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
 • 5 Mật Thư Dã Tẩu
 • 20 Chiến Cổ - 20 Phi Tốc - 20 Lệnh Bài 
 • 3 Phúc Duyên
 • 100 Tiền Đồng
 • Yêu Cầu: Trên Cấp 85
 • Mật Thư Dã Tẩu: Sử dụng nhận được thêm một lần tiếp nhận nhiệm vụ Dã Tẩu
Nhiệm Vụ 6
 • Có số nhiệm vụ Dã Tẩu hoàn thành từ 40 trở lên
 • Đạt 5000 điểm tích lũy Tống Kim
 • 1 Sát Thủ Giản 90
 • 80.000.000 EXP (Cộng dồn)
 • 5 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
 • 5 Mật Thư Dã Tẩu
 • 5 Phú Quý Cẩm Hạp
 • 30 Chiến Cổ - 30 Phi Tốc - 30 Lệnh Bài
 • 1000 Túi vật dụng cá nhân
 • 3 Ác Nhân Lệnh
 • 2 Quế Hoa Tửu
 • 200 Tiền Đồng
 • Yêu Cầu: Trên cấp 90
 • Mật Thư Dã Tẩu: Sử dụng nhận được thêm một lần tiếp nhận nhiệm vụ Dã Tẩu
Nhiệm Vụ 7
 • Có số nhiệm vụ Dã Tẩu hoàn thành từ 50 trở lên
 • Đạt 10.000 điểm tích lũy Tống Kim
 • 3 Sát Thủ Giản 90
 • 200.000.000 EXP (Cộng dồn)
 • 3 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
 • 2 VLMT - 2 TTK
 • 5 Phú Quý Cẩm Hạp
 • 50 Chiến Cổ - 50 Phi Tốc - 50 Lệnh Bài
 • 1000 Túi vật dụng cá nhân
 • 3 Ác Nhân Lệnh
 • 2 Quế Hoa Tửu
 • 300 Tiền Đồng
 • Yêu Cầu: Trên cấp 95
Nhiệm Vụ 8
 • Có số nhiệm vụ Dã Tẩu hoàn thành từ 100 trở lên
 • Đạt 20.000 điểm tích lũy Tống Kim
 • 3 Sát Thủ Giản 90
 • 500.000.000 EXP (Cộng dồn)
 • 3 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
 • 2 VLMT - 2 TTK 
 • 5 Phú Quý Cẩm Hạp
 • 50 Chiến Cổ - 50 Phi Tốc - 50 Lệnh Bài
 • 1000 Túi vật dụng cá nhân
 • 3 Ác Nhân Lệnh
 • 5 Quế Hoa Tửu
 • 1 Phi Vân (7 Ngày)
 • 500 Tiền Đồng
 • Yêu Cầu: Trên cấp 100
Nhiệm Vụ 9
 • Đạt 50.000 điểm tích lũy Tống Kim
 • 3 Sát Thủ Giản 90
 • 1.000.000.000 EXP (Cộng dồn)
 • 20 Ác Nhân Lệnh
 • Yêu Cầu: Trên cấp 110
Tổng Kết:
 • Hoàn thành hết các nhiệm vụ sau 3 ngày đạt cấp độ ~ 115.
 • Tất cả phần thưởng được khóa bảo hiểm.
 • Nhận lại phúc lợi 1500 Xu từ 2000 Xu đã kích hoạt.
 • Khi hoàn thành hết nhiệm vụ, lệnh bài tương phùng sẽ không thể sử dụng tiếp tục. 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Lưu ý: Võ Lâm Truyền Kỳ - Sơn Hà Xã Tắc - Phiên Bản Tuyệt Vời Nhất Hiện Nay - volam1 không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster